Algemeen

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?

Bemiddeling door de KNB

Leidt een gesprek met uw notaris niet tot een oplossing, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen. De bemiddeling door de KNB is onpartijdig. Op de website van de KNB kunt u een klachtenformulier over de dienstverlening van uw notaris invullen. Ook kunt u een brief sturen naar de KNB. De afhandeling van uw klacht gaat schriftelijk.

Klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat

Als de bemiddeling van de KNB geen oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat. U doet dit schriftelijk, bij de Kamer voor het notariaat van de rechtbank in de regio van uw notaris. De secretaris van de Kamer kan u eventueel helpen uw klacht te formuleren.

De Kamer voor het notariaat past de wettelijke tuchtrechtregels toe. Tuchtrecht is een speciale vorm van rechtspraak voor mensen met een vrij beroep, zoals artsen, advocaten en notarissen. 

Behandeling klacht door Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat beoordeelt of uw klacht terecht is. Is dit het geval, dan kan de Kamer besluiten een sanctie op te leggen aan de notaris. Zo kan de Kamer een notaris waarschuwen, berispen, schorsen of afzetten. De Kamer spreekt zich niet uit over een eventuele schadevergoeding. Hiervoor moet u naar de civiele rechter. Tegen de uitspraak van de Kamer kunt u meestal in beroep gaan. U doet dit bij het gerechtshof in Amsterdam. De behandeling van de klacht door de Kamer en de beroepsprocedure bij het gerechtshof zijn gratis.

De Geschillencommissie notariaat

Heeft u een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van uw notaris? Of over de hoogte van de rekening? Dan moet u dit met uw notaris bespreken. U kunt hem bijvoorbeeld om een specificatie van de rekening vragen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Ook de kamer voor het notariaat kan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Er is geen beroep mogelijk. Wel kunt u  in bepaalde gevallen, binnen 3 maanden, de uitspraak van de Geschillencommissie aan een rechter voorleggen. De rechter zal dan nagaan of de uitspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON