Algemeen

Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?

Redenen om een klacht in te dienen

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u:

 • te lang moet wachten op beantwoording van een brief of de afhandeling van uw zaak;
 • vindt dat personeel van de rechtbank u niet correct te woord heeft gestaan;
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de rechtbank of de medewerkers.

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met een uitspraak of beslissing van de rechter. In zo'n situatie kunt u vaak wel in hoger beroep gaan.

Inhoud klachtenbrief

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. Dit moet u binnen 1 jaar na het voorval doen. U stuurt uw klacht aan het bestuur van de betreffende rechtbank. Uw brief moet de volgende informatie bevatten:

 • de afdeling of persoon waarover u een klacht heeft;
 • de reden waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer;
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw handtekening;
 • eventueel kopieën van documenten die van belang zijn voor uw klacht.

Behandeling van uw klacht

De rechtbank neemt niet alle klachten in behandeling. Sommige klachten kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden opgelost. Wanneer de rechtbank uw klacht wel in behandeling neemt, gebeurt het volgende:

 • Het bestuur van de rechtbank informeert de medewerker over wie u een klacht heeft over uw klacht.
 • Zo nodig vraagt het rechtbankbestuur aan u nog aanvullende informatie over de gebeurtenis.
 • Het bestuur van de rechtbank stelt een onderzoek in.
 • Ten slotte neemt het bestuur van de rechtbank een besluit. U krijgt een brief met dit besluit.

Meestal krijgt u ook de gelegenheid uw klacht toe te lichten aan het bestuur of aan een klachtenadviescommissie. De medewerker over wie uw klacht gaat, behandelt uw klacht nooit zelf.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON