Algemeen

Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?

Strafbare feiten

Er zijn 2 soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstiger. Iemand kan alleen veroordeeld worden voor een feit dat in de wet als strafbaar beschreven staat. Wat strafbaar is, staat in het Wetboek van Strafrecht. Maar ook in andere wetten, zoals de Wegenverkeerswet, de Wapenwet, de Opiumwet, de Warenwet of de Leerplichtwet.

Opsporingsonderzoek

Meestal begint een strafzaak bij de politie. De politie komt op het spoor van een strafbaar feit, of iemand doet aangifte. Er wordt dan een opsporingsonderzoek gestart, onder leiding van de officier van justitie. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie worden opgeschreven in een proces-verbaal. Dit gaat naar de officier van justitie. Hij vertegenwoordigt het OM. De officier van justitie beoordeelt of alle feiten duidelijk zijn en hoe sterk het bewijs is. Hij neemt uiteindelijk de beslissing of de verdachte voor de rechter komt.

Verder onderzoek

De officier van justitie kan besluiten dat er verder onderzoek nodig is. Het kan zijn dat de verdachte tijdens dat onderzoek vast moet blijven zitten. De officier van justitie vraagt dan aan de rechter-commissaris om voorlopige gevangenisstraf op te leggen.

Strafzaak seponeren

Het kan ook gebeuren dat de officier van justitie besluit niet te vervolgen. Bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs is. Dat heet seponeren. De zaak is dan afgedaan.

Strafzaak schikken

Bij een schikking besluit de officier van justitie de verdachte niet te vervolgen. De verdachte krijgt dan wel een boete. Als de verdachte deze niet betaalt, dan komt de zaak alsnog voor de rechter.

Dagvaarding

Als de officier van justitie besluit de verdachte voor de rechter te brengen, dan stuurt hij een dagvaarding. In de dagvaarding staat waar iemand van wordt verdacht en wanneer hij moet voorkomen.

Vonnis

Op de zitting onderzoekt de rechter of er voldoende bewijs is tegen de verdachte. Ook onderzoekt hij of er werkelijk sprake is van een strafbaar feit. Bovendien gaat hij na of er verzwarende of verzachtende omstandigheden zijn. Uiteindelijk doet de rechter een uitspraak: het vonnis. Als de rechter een straf oplegt, zorgt de officier van justitie voor de uitvoering daarvan.

Hoger beroep

Regelmatig zijn de officier van justitie of de verdachte het niet eens met het vonnis. Zij kunnen dan in hoger beroep gaan. Andere rechters gaan de zaak dan opnieuw behandelen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Externe artikelen
Strafrecht

Download: HTML | CSV | Excel | JSON