Algemeen

Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?

Betalen aan de griffie

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze het griffierecht voorschieten.

Griffierecht bij civiel recht

Bij een civiele rechtszaak staan burgers of organisaties tegenover elkaar. Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. De eiser is degene die naar de rechter stapt. Bij de rechtbank en hogere instanties, betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Griffierecht bij bestuursrecht

Bij een bestuursrechtelijke zaak staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Als u een procedure begint bij de bestuursrechter, moet u griffierecht betalen. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug.

Geen griffierecht bij strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen, hoeft u geen griffierecht te betalen. In het strafrecht bestaat geen griffierecht.

Tarieven griffierecht

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en uw inkomen. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier). Op Rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.

Lager tarief voor lagere inkomens

Wie een laag inkomen heeft, betaalt minder griffierecht. U moet wel zelf vóór het begin van de procedure aangeven dat u voor het lage tarief in aanmerking wilt komen.

Heeft u gesubsidieerde rechtsbijstand, dan regelt uw advocaat dit.

Heeft u geen advocaat, dan moet u zelf een verzoek indienen. Met dit verzoek stuurt u een inkomensverklaring mee. Deze vraagt u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON