Algemeen

Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?

Formeel verzoek indienen

Als je 12 jaar of ouder bent, mag je een formeel verzoek bij de rechter indienen. De rechter moet dan je verzoek behandelen zoals hij dat ook met een verzoek van een volwassene doet. Voor een formeel verzoek heb je een advocaat nodig.

Informeel verzoek indienen

Als je jonger bent dan 12 jaar, mag je alleen een informeel verzoek indienen bij de rechtbank. Ook als je 12 jaar of ouder bent, mag je zo'n verzoek doen. Je schrijft dan zelf een brief aan de rechtbank met je verzoek. De rechter besluit of hij je verzoek in behandeling neemt. Hij is niet verplicht dit te doen.

Jonger dan 12 jaar: soorten verzoeken

Ben je jonger dan 12 jaar, dan kun je een informeel verzoek doen aan de rechter. Dit kan in de volgende situaties:

 • Soms kan je ouder of voogd niet goed voor jouw belangen opkomen. Bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden. In zo'n situatie kun je de rechter vragen iemand te benoemen die voor jouw belangen opkomt. Zo'n persoon heet een bijzondere curator.
 • Je wilt het gezag over jou aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer je ouders gaan scheiden. Je kunt dan aan de rechter vragen het gezag over jou aan een van je ouders toe te kennen in plaats van aan allebei.
 • Je wilt een omgangsregeling instellen, aanpassen of stopzetten wanneer je ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Het kan ook gaan om een omgangsregeling met iemand anders dan je ouders, zoals je opa of oma.
 • Je wilt een informatie- en consultatieregeling instellen, aanpassen of stopzetten. Bijvoorbeeld: je gaat na de scheiding van je ouders bij een van hen wonen. Je andere ouder heeft dan recht op informatie en meebeslissen over jou. Als je het hiermee niet eens bent, kun je een verzoek indienen om dit te wijzigen.

12 jaar of ouder: soorten verzoeken

Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je dezelfde informele verzoeken doen als kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast kun je ook formele verzoeken doen in de volgende situaties:

 • Je staat onder toezicht van een gezinsvoogd en je wilt dat de rechter dit toezicht opheft.
 • Je staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Je wilt protesteren tegen een schriftelijke verplichting die hij heeft opgelegd.
 • Je bent uit huis geplaatst en je wilt dat de uithuisplaatsing minder lang duurt of helemaal stopt.

16 of 17 jaar: soorten verzoeken

Ben je 16 of 17 jaar? Dan heb je meer mogelijkheden dan wanneer je jonger dan 16 bent. Je kunt dan ook in deze situaties een formeel verzoek doen aan de rechter:

 • Je hebt bijvoorbeeld een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep en je wilt bepaalde rechten van meerderjarigen krijgen. Dit heet handlichting. Een van je ouders of je voogd moet hiervoor wel toestemming geven.
 • Je hebt een conflict over een arbeidsovereenkomst.
 • Je hebt een conflict met een zorgverlener, zoals een arts of ziekenhuis.
 • Je bent een moeder van 16 of 17 jaar en je wilt wettelijk gezag over je kind. Je kunt je dan meerderjarig laten verklaren.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON