Algemeen

Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?

Openbaar of achter gesloten deuren

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar voor belangstellenden. Uitzonderingen zijn zittingen van familiezaken (zoals echtscheidingszaken), belastingzaken en strafzaken tegen minderjarigen. Deze zittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Soms kan de rechter ook bij andere zaken besluiten de zitting achter gesloten deuren te behandelen. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Hij kan ook besluiten om alleen bepaalde personen toe te laten.

Beperkte toegang rechtszaal

Als de publieke belangstelling erg groot is, kan de rechter de toegang tot de zaal beperken. Ook kan de rechter iemand bevelen de zaal te verlaten als daarvoor een goede reden is.

Aanmelden zitting rechtbank

Als u een openbare zitting wilt bijwonen, kunt u zich melden bij de portier van het gerechtsgebouw. Wie twijfelt of hij een zaak kan bijwonen, kan contact opnemen met de betreffende rechtbank.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON