Algemeen

Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Hoger beroep aantekenen

Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, krijgt u ook te horen of hoger beroep mogelijk is. Wilt u hier gebruik van maken, dan laat u dat weten aan de griffie (secretariaat) van de rechtbank. U moet dit doen binnen 14 dagen na de uitspraak. Ook uw advocaat of iemand die door u is gemachtigd kan dat voor u doen.

In hoger beroep behandelt het gerechtshof uw zaak helemaal opnieuw. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. Hij doet dat als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter.

Procedure gerechtshof

De gang van zaken bij een gerechtshof verschilt niet veel van die bij de rechtbank. De rechter heet bij het gerechtshof raadsheer. De officier van justitie heet advocaat-generaal of procureur-generaal. Bij het gerechtshof worden eenvoudige zaken vaak door 1 raadsheer behandeld (enkelvoudige kamer). Ingewikkeldere zaken worden door 3 raadsheren behandeld (meervoudige kamer). 

Cassatie bij de Hoge Raad

Mogelijk bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep. U kunt dan mogelijk in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dit kan als er mogelijk sprake is van verkeerde toepassing van het recht of van rechtsongelijkheid. In cassatie wordt uitgegaan van de feiten zoals het Hof deze heeft vastgesteld. Ook hierbij moet u binnen 14 dagen na de uitspraak laten weten of u hier gebruik van wilt maken. Doet u dit niet, dan is de uitspraak van het gerechtshof definitief. Bij cassatie heeft u een schriftelijke toelichting van een advocaat nodig, waarin staat waarom u in cassatie gaat.

Hoge Raad beoordeelt toepassing van het recht

Bij cassatie wordt alleen bekeken of het recht goed is toegepast. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar de feiten. De Raad gaat uit van de feiten zoals die door de rechter in hoger beroep zijn vastgesteld.

Als de rechters bij de Hoge Raad vinden dat het recht niet goed is toegepast of uitgelegd, kunnen zij de zaak terugverwijzen. De zaak gaat dan terug naar een rechtbank of een gerechtshof. Tegen de uitspraak die daarop volgt, kunt u opnieuw in cassatie gaan. Ook kan de Hoge Raad de zaak zelf afhandelen.

Als de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof juist vindt, wordt daarmee de veroordeling definitief. Het enige wat u dan nog kunt doen, is een gratieverzoek of een herzieningsverzoek indienen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON