Algemeen

Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?

Notaristarieven onroerend goed

De notaristarieven voor onroerende goederen zijn vrij. Elke notaris mag zelf het tarief bepalen voor bijvoorbeeld het opstellen van een hypotheekakte.

Notaristarieven familiezaken

Voorbeelden van familiezaken zijn testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden. Mensen die een beperkt inkomen of vermogen hebben, komen in aanmerking voor een lager tarief: het maximumtarief minder draagkrachtigen.

Indienen verzoek voor lager tarief

Om voor het lage tarief in aanmerking te komen, dient u een schriftelijk verzoek in. U doet dit bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen. Hierin omschrijft u waarvoor u de notaris wilt inschakelen. Het adres van de Kamer van Toezicht is hetzelfde als dat van de arrondissementsrechtbank voor uw woonplaats.

Inkomensverklaring meesturen

Bij uw verzoek voegt u een inkomensverklaring waaruit blijkt dat u voldoet aan de draagkrachtgrenzen. Deze inkomensverklaring vraagt u schriftelijk of online aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Beslissing voorzitter

De voorzitter van de Kamer van Toezicht beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Als dat zo is, wijst de voorzitter een notaris in de buurt van de rechtbank aan. Die notaris zal dan de werkzaamheden verrichten tegen het lagere tarief.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON