Algemeen

Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?

Dagvaarding

In de dagvaarding staat van welk strafbaar feit de officier van justitie u verdenkt. Ook staat er waar en wanneer de behandeling van uw zaak plaatsvindt. Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over uw rechten. Bijvoorbeeld het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

Hoe lang het duurt voordat u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw zaak. Bij eenvoudige zaken ontvangt u uiterlijk 1,5 jaar na constatering van het strafbare feit een dagvaarding.

Bezwaar tegen dagvaarding

Als u vindt dat u ten onrechte bent gedagvaard, kunt u een bezwaarschrift indienen. U doet dit binnen 8 dagen, bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank. In het bezwaarschrift omschrijft u zo duidelijk mogelijk waarom u het niet eens bent met de dagvaarding. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

Advocaat niet verplicht bij strafzaken

In strafzaken bent u niet verplicht om een advocaat te nemen. U mag dus uw eigen verdediging voeren. Als u verdacht wordt van een misdrijf, is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Als u de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kan uw advocaat een gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen. De overheid betaalt dan uw advocaat; u betaalt alleen een eigen bijdrage.

Aanwezigheid op de zitting

U bent niet verplicht op de zitting te verschijnen. U kunt uw verdediging overlaten aan uw advocaat, als u deze daarvoor heeft gemachtigd. De rechter moet hiermee instemmen.

Zaak bij verstek behandelen

Als u niet op de zitting verschijnt en u uw advocaat niet machtigt uw verdediging te voeren, kan de rechter uw zaak behandelen zonder uw aanwezigheid. Hij behandelt uw zaak dan bij verstek. Soms verleent de rechter geen verstek, omdat hij het noodzakelijk vindt dat u aanwezig bent. De zaak wordt dan uitgesteld en u wordt nogmaals opgeroepen.

Wilt u wel reageren, maar niet naar de zitting, dan kunt u de rechter een brief schrijven. In deze brief geeft u uw mening over het strafbare feit waarvan u wordt beschuldigd. Het kan zijn dat de rechter vindt dat u absoluut op de zitting aanwezig moet zijn. Hij kan u dan laten halen door de politie.

Zitting strafzaak

Tijdens de zitting zal de rechter u ondervragen. Als verdachte bent u niet verplicht om op deze vragen te antwoorden. Als de rechter voldoende weet over uw zaak, geeft hij het woord aan de officier van justitie. Deze zal nu op zijn beurt zeggen wat hij van de zaak vindt. Dat heet het requisitoir. Het requisitoir eindigt met de eis van de officier van justitie. Nadat de officier van justitie zijn eis heeft voorgelezen, krijgt u of uw advocaat het woord. U kunt dan alles naar voren brengen waarvan u denkt dat het van belang is. Dit heet het pleidooi. De officier mag daar weer op reageren. Vervolgens krijgt u of uw advocaat nogmaals, en als laatste, het woord.

Vonnis

Het proces eindigt uiteindelijk met een vonnis van de rechter. Dit kan zijn:

  • vrijspraak (als er geen of onvoldoende bewijs is);
  • ontslag van rechtsvervolging (als het feit of de verdachte niet strafbaar is);
  • een veroordeling.

De politierechter of kantonrechter doen meestal onmiddellijk na de zitting mondeling uitspraak. De rechtbank doet meestal niet direct uitspraak, maar uiterlijk 14 dagen na de zitting. U bent niet verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn.

Herziening vrijspraak mogelijk

Sinds 1 oktober 2013 kan, als een verdachte onherroepelijk is vrijgesproken, het Openbaar Ministerie herziening van de vrijspraak aanvragen bij de Hoge Raad. De Wet herziening ten nadele maakt dit mogelijk. Herziening is alleen mogelijk als er sprake is van nieuw, zeer belastend bewijs. De regeling geldt voor misdrijven waarbij opzettelijk de dood van een ander is veroorzaakt.

Herziening ten voordele van een veroordeelde was al wettelijk mogelijk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON