Algemeen

Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?

Getuigen op politiebureau

Als u getuige bent van een strafbaar feit, kan de politie u vragen een getuigenverklaring af te leggen. U bent dit niet verplicht. Maar voor het onderzoek is het belangrijk dat u vertelt wat u heeft gezien of gehoord. Het is verstandig om de naam van de politieambtenaar te vragen. Dan kunt u later nog contact opnemen als u iets wilt weten of vertellen.

Verplicht getuigen tijdens vooronderzoek of zitting

Als de rechter u oproept om te getuigen tijdens een vooronderzoek of zitting, bent u dit verplicht. Als u zonder geldige reden wegblijft, kan de politie u op komen halen. Als u weigert te antwoorden op vragen kunt u eventueel in hechtenis worden genomen. Dit geldt als uw verklaring dringend nodig is voor het onderzoek. Op Rechtspraak.nl leest u hoe een getuigenverhoor tijdens een rechtszitting verloopt.

Uitzondering: verschoningsrecht

In sommige gevallen bent u niet verplicht een getuigenverklaring af te leggen. Dit is het geval als u:

  • familie bent van de eiser (degene die naar de rechter stapt) of de gedaagde (degene die wordt aangeklaagd);
  • door uw verklaring strafbare feiten moet bekennen waarvoor u of iemand uit uw familie kan worden vervolgd;
  • een beroepsgeheim heeft, bijvoorbeeld doordat u arts, advocaat of notaris bent.

In deze gevallen doet u een beroep op het zogenaamde verschoningsrecht. Dit geeft u tijdens de rechtszaak aan.

Eed of belofte afleggen

Voordat u als getuige een verklaring aflegt, moet u de eed of de belofte afleggen. U zweert of belooft dan de waarheid te spreken. Vertelt u daarna met opzet niet de waarheid, dan maakt u zich schuldig aan meineed. Dit is strafbaar; u kunt hiervoor vervolgd worden.

Getuige jonger dan 18 jaar

Minderjarige getuigen worden bijna nooit tijdens de zitting verhoord. Dit gebeurt alleen op het politiebureau of tijdens het vooronderzoek bij de rechter-commissaris. Getuigen jonger dan 16 jaar hoeven geen eed of belofte af te leggen. Zij worden wel aangespoord de waarheid te vertellen.

Vergoeding kosten

U heeft als getuige recht op vergoeding van gemaakte kosten. Het gaat dan om de kosten die u maakt om voor de rechter te verschijnen. Bijvoorbeeld reiskosten en gemiste inkomsten. De rechtbank stelt de hoogte van de vergoeding na afloop van het verhoor vast. Degene voor wie u als getuige optreedt, moet de vergoeding betalen.

Op verzoek getuigen bij rechtbank dichtbij

Woont u ver weg? Dan kunt u vragen of u mag getuigen bij een rechtbank bij u in de buurt. U vraagt dit aan bij degene door wie u bent opgeroepen. Deze dient op zijn beurt een verzoek in bij de rechtbank.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Externe artikelen
Alibi (bewijs)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON