Algemeen

Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?

Onrechtmatig handelen door overheid

Een handeling van een overheidsinstantie is onrechtmatig als u bijvoorbeeld ten onrechte een vergunning is geweigerd. Als u daardoor schade heeft geleden, dan moet de overheid die schade vergoeden.

Bevoegde rechter voor vaststellen schadevergoeding

In de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten staat bij welke rechter u moet zijn. Deze wet is voor een deel in werking getreden op 1 juli 2013.

De nieuwe wet maakt duidelijker bij wie u moet zijn,  bij de bestuursrechter of de burgerlijke rechter:

  • Gaat het om schade op het gebied van sociale verzekeringen, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht of belastingen? Dan is de bestuursrechter de bevoegde instantie.
  • In andere gevallen heeft u bij claims tot een bedrag van € 25.000 zelf de keuze: de bestuursrechter of de burgerlijke rechter. Boven dat bedrag is alleen de burgerlijke rechter bevoegd.

Schadevergoeding alleen voor nieuwe gevallen

De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe gevallen. Dat wil zeggen: de schade moet het gevolg zijn van een onrechtmatig besluit (of onrechtmatige handeling) die op of na 1 juli 2013 is bekendgemaakt (verricht). Bij belastingzaken geldt de nieuwe regeling voorlopig alleen voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Wat is een bijzondere curator?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Externe artikelen
Schadevergoeding

Download: HTML | CSV | Excel | JSON