Algemeen

Wat gebeurt er als ik word aangehouden voor een strafbaar feit?

Rechten verdachte bij aanhouding

Bent u als verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor? Dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Sinds 2015 krijgt u op het politiebureau een brochure met daarin uw rechten. Zoals het recht op bijstand van een advocaat.

Recht op advocaat voorafgaand aan het politieverhoor

U heeft het recht om eerst met een advocaat te overleggen voordat de politie u verhoort. Dit heet consultatierecht. Alleen als u onder de 18 jaar bent, heeft u ook recht op een advocaat tijdens het verhoor. Bij een meerderjarige is de politie niet verplicht de advocaat bij het verhoor toe te laten.

Kosten advocaat

 • Wordt u verdacht van een zeer ernstig strafbaar feit? Dan schakelt de politie standaard een advocaat in. Dit kost u niets.
 • Wordt u verdacht van een ernstig strafbaar feit, dan mag u kiezen of een advocaat wilt. Dit geldt niet voor minderjarigen tussen de 12 en 15 jaar. Voor deze jongeren komt er altijd een advocaat. Zowel minderjarigen als meerderjarigen hoeven de kosten voor de advocaat in dit geval niet zelf te betalen.
 • Bij een ander strafbaar feit mag u kiezen of u een advocaat wilt. U moet dan zelf de kosten voor de advocaat betalen. 

Inverzekeringstelling

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven dan de 6 uur voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld. Bij uw inverzekeringstelling krijgt u een advocaat aangewezen die u rechtsbijstand verleent. U kunt ook zelf een advocaat kiezen.

Verlenging inverzekeringstelling

Uw inverzekeringstelling duurt in eerste instantie maximaal 3 dagen. In deze periode overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • U wordt nog maximaal 3 dagen langer vastgehouden op het politiebureau.
 • U wordt vrijgelaten.
 • U wordt voorgeleid aan de officier van justitie.

Voorgeleiding aan officier van justitie

Als u wordt voorgeleid aan de officier van justitie, heeft hij uw dossier al van de politie ontvangen. Hij kent dus de feiten. Na de voorgeleiding zijn er 2 mogelijkheden:

 • De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U komt dan vrij. Als de officier van justitie heeft besloten u te vervolgen, krijgt u een dagvaarding mee. Daarin staat wanneer uw zaak voor de rechter komt.
 • De officier van justitie vindt dat u nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. Daarmee begint uw voorlopige hechtenis.

Voorlopige hechtenis

Bij voorlopige hechtenis gaat u meestal naar een huis van bewaring. Het kan ook zijn dat u weer teruggaat naar het politiebureau. Voorlopige hechtenis duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Als de officier van justitie u langer vast wil houden, moet hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Voordat de rechtbank hierover een beslissing neemt, wordt u door de rechter gehoord. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 90 dagen.

Gerechtelijk vooronderzoek

Soms doet de officier van justitie een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek. De rechter-commissaris zet dan het opsporingsonderzoek van de politie voort. Hij kan bijvoorbeeld toestemming geven om een woning te doorzoeken of telefoongesprekken af te luisteren.

Verdere vervolging of seponeren

Verdere vervolging betekent dat de officier van justitie uw zaak aan de rechter wil voorleggen. U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Als de officier van justitie uw zaak niet aan de rechter voorlegt, heet dat seponeren. De politie en de officier van justitie bewaren de gegevens van uw zaak wel. Als u nog eens wordt aangehouden, kunnen deze gegevens erbij worden gehaald.

Totale lengte voorarrest

De totale periode waarin u heeft vastgezeten vóór uw eventuele veroordeling, heet voorarrest. Het voorarrest kan dus in totaal uiterlijk 110 dagen duren:

 • maximaal 2 keer 3 dagen inverzekeringstelling;
 • maximaal 14 dagen voorlopige hechtenis;
 • maximaal 90 dagen gevangenhouding.

Na een veroordeling worden de dagen dat u in voorarrest hebt gezeten van uw straf afgetrokken. Een rechtszitting begint binnen de termijn van 110 dagen.

Schadevergoeding

Komt u na uw voorarrest vrij zonder straf of boete, dan kunt u een schadevergoeding vragen. U doet dit binnen 3 maanden. Uw advocaat kan u daarbij helpen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON