Algemeen

Hoe hoog mogen incassokosten zijn?

Maximale incassokosten

De maximale incassotarieven zijn percentages van het openstaande bedrag:

Maximale incassotarieven
Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten in percentages
Over de eerste € 2500* 15%
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5%

* Er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt.

Rekenvoorbeeld

U heeft een bankstel gekocht van € 3.500. U heeft de rekening niet op tijd betaald. Uw incassokosten zijn: 15% over de 1e €2.500 (= € 375) en 10% over de volgende € 1.000 (€= 100). In totaal betaalt u € 475.

Meerdere openstaande rekeningen

Heeft u meerdere openstaande rekeningen? Dan worden de incassokosten berekend over het totaal van de rekeningen waarvoor u wordt aangemaand. Bent u al een keer aangemaand om het openstaande bedrag te betalen en maakt u daarna een nieuwe schuld? Dan mogen er over de nieuwe schuld ook incassokosten in rekening worden gebracht.

Heeft uw bedrijf een schuld? Dan is het niet wettelijk verplicht om de incassokosten over het totaal te berekenen.

Tarieven gelden voor schuldeiser en incassobureau

Het maakt niet uit wie het openstaande bedrag op u verhaalt. Dit kan de schuldeiser zelf zijn of een incassobureau die de schuldeiser heeft ingeschakeld. Zij moeten zich beiden houden aan de maximale tarieven.

Alleen ondernemingen onderling mogen in een overeenkomst afwijken van de tarieven. Heeft uw bedrijf geen overeenkomst met de onderneming waar u de schuld heeft? Dan geldt de wettelijke regeling.

Overige kosten

Een schuldeiser of incassobureau mag geen overige kosten in rekening brengen voor het innen van het bedrag. Dus zij mogen niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening brengen. U bent wel wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag of de overeengekomen rente.

Ook kan het incassobureau btw berekenen over de incassokosten. Dit mag alleen als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. In dat geval wordt de btw bij u in rekening gebracht.

Eerst een betalingsherinnering

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U moet 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. Als u dan niet heeft betaald, moet u de incassokosten betalen. In de betalingsherinnering moet staan hoe hoog de incassokosten zijn als u niet (op tijd) betaalt.

Heeft uw bedrijf een schuld? Dan is de schuldeiser niet verplicht uw bedrijf een aanmaning te sturen.

Te hoge incassokosten in rekening gebracht

Wilt u de rekening niet betalen omdat de incassokosten niet kloppen? Bespreek dit dan eerst met de schuldeiser. Of met het incassobureau, als de schuldeiser die heeft ingeschakeld. Probeer er samen uit te komen. Als dit niet lukt, kunt u een klacht indienen.

Klacht over incassobureau

Heeft u een klacht over het optreden van het incassobureau? Bijvoorbeeld als het incassobureau te hoge incassokosten in rekening brengt of u onfatsoenlijk behandelt. Dien uw klacht dan schriftelijk in bij het incassobureau én bij de schuldeiser. Het incassobureau werkt namelijk in opdracht van de schuldeiser. Voorbeeldbrieven vindt u op de website Consuwijzer.

Wordt uw klacht niet goed opgelost? Dan kunt u de klacht ook neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI), wanneer het incassobureau hierbij is aangesloten. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is wettelijke rente?
Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?
Wat is wettelijke rente?
Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn (minderjarige) kinderen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON