Algemeen

Kan ik afstand doen van mijn Turkse nationaliteit als ik de Turkse dienstplicht niet heb vervuld?

Afstand doen van de Turkse nationaliteit als u jonger bent dan 38 jaar

Bent u jonger dan 38 jaar? Dan kunt u afstand doen van de Turkse nationaliteit zonder dat u de Turkse dienstplicht heeft vervuld of afgekocht. Voorwaarde is dat u de dienstplicht heeft uitgesteld. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het Turkse consulaat.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit verkregen en afstand gedaan van de Turkse? Dan bent u niet meer dienstplichtig naar Turks recht. 

Afstand doen van de Turkse nationaliteit als u 38 jaar of ouder bent

Vanaf uw 38e kunt u geen uitstel van de Turkse dienstplicht meer vragen. U kunt dan alleen afstand doen van de Turkse nationaliteit als u voor uw 45e de dienstplicht heeft vervuld of afgekocht.

Heeft u op uw 45e de dienstplicht nog niet vervuld of afgekocht? Dan heeft u zich onttrokken aan militaire dienst. U maakt zich dan schuldig aan een strafbaar feit volgens het Turks recht. U kunt dan geen afstand meer doen van de Turkse nationaliteit. 

Afgekeurd voor militaire dienst

Wordt u afgekeurd? Dan vervalt de dienstplicht helemaal.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat verandert er voor mij wanneer ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON