Algemeen

Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?

Inning boete bij niet betalen

Betaalt u de boete na een aanmaning niet? Dan kan de EU-lidstaat de inning van deze boete overdragen aan Nederland. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete en brengt € 7 administratiekosten in rekening.

Bezwaar tegen verkeersboete buitenland

Bent u het niet eens met de verkeersboete of heeft u vragen over de overtreding? Neem dan contact op met de buitenlandse instantie die u de boete heeft opgelegd. Op uw boete staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken.

De Nederlandse overheid doet geen uitspraken in individuele zaken. Ook mengt zij zich niet in de proces- en rechtsgang zoals die in ander EU-landen gelden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON