Algemeen

Wanneer kan ik een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens?

Wetgeving gelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens mag alleen zaken behandelen die vallen onder de wetgeving voor gelijke behandeling. Denk hierbij aan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De wetgeving over gelijke behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op de volgende gronden:

 • geslacht en transseksualiteit;
 • ras;
 • leeftijd;
 • nationaliteit;
 • godsdienst en levensovertuiging;
 • politieke overtuiging;
 • seksuele gerichtheid;
 • burgerlijke staat;
 • handicap of chronische ziekte (ook in het openbaar vervoer); 
 • arbeidsduur;
 • vast of tijdelijk arbeidscontract.

Situaties waar het college niet over kan oordelen

Er zijn ook situaties waarover het College voor de Rechten van de Mens geen oordeel kan geven:

 • Het college mag zich niet uitspreken over diensten die specifiek tot de taken van de overheid behoren. Dit heet eenzijdig overheidshandelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verstrekken van een paspoort of verblijfsvergunning.
 • Het college kan niet oordelen over onderwerpen waar de gelijkebehandelingswetgeving niets over zegt.

Klacht indienen bij College voor de Rechten van de Mens

Bent u van plan een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens? Neem dan eerst contact op met het college. Dan weet u zeker of u bij het college aan het juiste adres bent. Wilt u vervolgens uw klacht indienen? Dan kunt u het college een brief schrijven of online een klachtenformulier invullen. De behandeling van uw klacht is kosteloos.

Procedure klacht indienen

Het indienen van een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens gaat als volgt: eerst dient u uw klacht in. Daarna bepaalt het college of het uw verzoek kan behandelen. Vervolgens doet het college onderzoek naar uw klacht. Als het college voldoende informatie heeft, volgt een zitting. Binnen 8 weken na de zitting spreekt het college een oordeel uit.

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend. Dit houdt in dat het college een partij niet kan dwingen om het oordeel op te volgen. Als de andere partij het oordeel niet opvolgt, kunt u een rechtszaak aanspannen. De rechter is verplicht het oordeel van het college mee te laten wegen in het vonnis.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON