Algemeen

Hoe kan ik (anoniem) aangifte doen bij de politie?

Telefonisch aangifte doen

U kunt in een aantal regionale politie-eenheden tegen lokaal tarief telefonisch aangifte doen via 0900-8844.

Aangifte doen op het politiebureau

U kunt aangifte doen bij elk politiebureau in Nederland. Het maakt niet in welke plaats het strafbare feit is gepleegd. U moet wel altijd aangifte doen in het land waar het strafbare feit plaatsvond.

Online aangifte doen

U kunt soms via internet aangifte doen bij de politie. Dit kan alleen bij kleine misdrijven waarbij de dader niet bekend is, maar waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld internetaangifte doen van:

  • diefstal uit de eigen auto;
  • diefstal van een (brom)fiets;
  • vernieling;
  • winkeldiefstal.

Aangifte op afstand via 3D-apparatuur

In de regionale eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Amsterdam kunt u aangifte op afstand doen (3D-aangifte). Via een driedimensionaal televisiebeeld heeft u contact met een agent die zich op een politiebureau met een 3D-loket bevindt. Deze manier van aangifte doen wordt in de toekomst waarschijnlijk ook in de rest van Nederland ingevoerd.

Anoniem aangifte doen

Anoniem aangifte doen kan alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties. U kunt wel anoniem melding maken van een misdrijf bij de meldlijn Meld Misdaad Anoniem (M.) via telefoonnummer 0800-7000. Ook fraude en oplichting kunnen via M. worden gemeld.

In de telefooncentrale van de meldlijn is geen nummerweergave mogelijk. U blijft anoniem. Nergens op papier komt ook maar de geringste aanwijzing over u. Ook wordt het telefoongesprek niet op tape bewaard.

De meldlijn is niet bedoeld voor:

  • Spoedeisende situaties. Bel dan het alarmnummer 112.
  • Algemene vragen aan de politie. Bel dan het landelijk telefoonnummer van de politie: 0900-8844.
  • Aangifte doen. Dat kan op het politiebureau, via internet of telefonisch.
  • Meldingen van overlast. Bel dan het landelijk telefoonnummer van de politie: 0900-8844.

Briefadres opgeven bij aangifte

Is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen? Dan kunt u ervoor kiezen een briefadres (domicilieadres) in plaats van uw woonadres op te geven. Bijvoorbeeld het adres van de politie, van Slachtofferhulp of uw werkgever. Uw persoonlijke adres blijft dan geheim, uw naam niet. De rechter beslist of deze anonimiteit tijdens het strafproces wordt voortgezet.

Aangifte volgen

U kunt de voortgang van uw aangifte volgen via de aangiftevolgservice op mijnpolitie.nl. Als uw aangifte in aanmerking komt voor deze service, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

Aangifte intrekken

Wanneer u aangifte bij de politie heeft gedaan van een strafbaar feit, dan kunt u deze aangifte later niet intrekken.

Verplicht aangifte doen

Van sommige ernstige strafbare feiten bent u verplicht aangifte te doen. Het gaat bijvoorbeeld om moord, doodslag, verkrachting en ontvoering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke bevoegdheden heeft de politie?
Wat kan ik doen als iemand vermist wordt?
Mag de politie mij preventief fouilleren?
Hoe kan ik een klacht indienen over de politie?
Wat is Burgernet?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON