Algemeen

Hoe kan ik een klacht indienen over de politie?

Voorbeelden van klachten over de politie

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als de politie:

  • u verkeerd heeft behandeld;
  • u onbeleefd te woord heeft gestaan;
  • u heeft gediscrimineerd;
  • verkeerd gebruik heeft gemaakt van bevoegdheden;
  • onzorgvuldig heeft gehandeld;
  • te lang heeft gewacht met de beantwoording van een brief.

Digitaal een klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal indienen met een digitaal klachtformulier. Nadat u het digitale formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Uw schriftelijke klacht stuurt u naar de desbetreffende politie-eenheid. Na ontvangst van uw brief, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Mondeling een klacht indienen

Kunt u de klacht niet opschrijven? Dan mag u uw klacht ook mondeling doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de klachtcoördinator via nummer 0900-8844. U kunt ook voor het maken van een afspraak langsgaan bij een politiebureau in uw omgeving. Na het mondeling indienen, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Afhandeling klacht

Vaak nodigt de politie u uit voor een gesprek om uw onvrede weg te nemen. Als u ontevreden blijft, start de chef van de regionale eenheid een onderzoek. Een onafhankelijke klachtencommissie adviseert hem bij dit onderzoek. Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke bevoegdheden heeft de politie?
Wat kan ik doen als iemand vermist wordt?
Mag de politie mij preventief fouilleren?
Hoe kan ik (anoniem) aangifte doen bij de politie?
Wat is Burgernet?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON