Algemeen

Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

Schadevergoeding ontvangen

U kunt op een aantal manieren een schadevergoeding ontvangen: 

  • Als de rechter vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding, kan de rechter een schadevergoedingsmaatregel opleggen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int dan het bedrag voor u bij de dader. Dit doen ze in opdracht van de officier van justitie. 
  • Is er geen rechtszaak, dan is er ook geen schadevergoedingsmaatregel mogelijk. U heeft dan andere mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen. U kunt bijvoorbeeld zelf de dader aansprakelijk stellen door een civiele procedure te starten. 
  • Het is ook mogelijk dat uw verzekering de schade (gedeeltelijk) dekt. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten. 

Schadevergoedingsmaatregel via de rechter

Bent u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan kan de rechter de verdachte verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt u een formulier, als uw strafzaak voor de rechter komt. Met dit formulier kunt u proberen uw schade te verhalen. Dit zogenoemde voegingsformulier kunt u online invullen. Op het formulier geeft u aan welke schade u heeft en voegt u bewijsstukken toe zoals rekeningen. De rechter doet tijdens de rechtszitting uitspraak over de toekenning van uw schadevergoeding.

Nog geen schadevergoeding ontvangen?

U kunt een voorschot krijgen als u na 8 maanden nog geen schadevergoeding heeft ontvangen van de dader. Dit geldt ook voor nabestaanden. Het CJIB stuurt u een brief als u in aanmerking komt voor deze voorschotregeling. Er gelden bepaalde voorwaarden bij de voorschotregeling

Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bent u slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf? Dan kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Nabestaanden (echtgenoot, samenwonende partner en kinderen) kunnen ook een aanvraag indienen bij het Schadefonds. Het Schadefonds betaalt 1 keer een bedrag als u de schade niet op een andere manier vergoed krijgt. Bijvoorbeeld door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

U kunt het aanvraagformulier voor een uitkering digitaal invullen of downloaden van de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u voldoen aan voorwaarden.

Hulp bij schadevergoeding

Het Slachtofferloket kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor schadevergoeding in uw zaak. Hiervoor kunt u contact opnemen met een Slachtofferloket bij u in de buurt. Zij kunnen u ook helpen bij het invullen van de formulieren.

Subsidie op beveiliging na overval

U kunt na een overval uw woning of bedrijf laten beveiligen. Bijvoorbeeld door nieuwe sloten, goede buitenverlichting of cameratoezicht aan te brengen.

Bent u slachtoffer geweest van een overval in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015? Dan kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven € 1.000 subsidie aanvragen voor de beveiligingsmaatregelen. U kunt tot 1 juli 2016 een aanvraag indienen. 

Schadevergoeding voor slachtoffers van openlijk geweld

Na de rellen in Haren op 21 september 2012 (project X) heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld gemaakt. Door deze regeling konden slachtoffers van openlijk geweld een schadevergoeding aanvragen. De regeling liep af op 1 januari 2015. U kunt dus geen aanvraag meer doen voor een schadevergoeding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Schadevergoeding

Download: HTML | CSV | Excel | JSON