Algemeen

Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een Nederlands kind?

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

De belangrijkste voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind zijn:

  • De adoptie moet in het belang van het kind zijn.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen.
  • Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie.

Meer informatie over adoptie van een kind uit Nederland en de voorwaarden vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming en in de brochure Adoptie van een kind in Nederland.

Adoptie door paren van verschillend of gelijk geslacht

Een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen kunnen samen in Nederland een kind adopteren. Zij moeten wel direct voorafgaand aan het verzoek ten minste 3 jaar hebben samengeleefd. Dit kunnen ze bijvoorbeeld bewijzen met een samenlevingscontract of door aan te tonen dat men op hetzelfde adres woont. Ook moeten zij het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn.

Eenouderadoptie

1 persoon kan een kind adopteren als hij of zij het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed. Eenouderadoptie is in de praktijk meestal adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie).

Partneradoptie

Partneradoptie is adoptie door 1 persoon. Meestal is dit de nieuwe partner van de vader of moeder van het kind. Of een adoptieouder die een kind uit het buitenland heeft geadopteerd en van wie de partner het kind ook wil adopteren.

De partner moet ten minste 3 jaar voordat het verzoek wordt ingediend samenleven met de wettelijke ouder. En hij of zij moet met die ouder ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Er geldt een uitzondering voor adoptie door duomoeders.

Adoptie door duomoeders

Voor duomoeders gelden de verzorgingstermijn en de samenlevingstermijn niet. Hebben 2 vrouwen een relatie en krijgt 1 van hen een kind? Dan kan de partner van de moeder voor of na de geboorte van het kind een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. De samenlevingsvorm van de duomoeders is daarbij niet belangrijk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een kind uit het buitenland?
Heb ik een beginseltoestemming nodig voor adoptie van een kind uit het buitenland?
Wat is de taak van de vergunninghouder tijdens de buitenlandse adoptieprocedure?
Kan ik als adoptiekind de adoptie ongedaan maken?
Is gezamenlijk gezag mogelijk in plaats van adoptie?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON