Algemeen

Heb ik een beginseltoestemming nodig voor adoptie van een kind uit het buitenland?

Beginseltoestemming aanvragen

Een beginseltoestemming vraagt u aan bij de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV). U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier voor toestemming van adoptie van een buitenlands kind. Het formulier stuurt u op naar de SAV. Daarna toetst de SAV of u voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure.

Controle echtheid beginseltoestemming

Om fraude te voorkomen is de beginseltoestemming zeer moeilijk na te maken. De adoptieorganisatie of andere belanghebbende controleert of u in het bezit bent van een originele en geldige beginseltoestemming. Deze controle voorkomt misbruik.

Echtheidskenmerken van de toestemming

De echtheidskenmerken van de beginseltoestemming zijn kenmerken die eenvoudig te controleren zijn. De echtheidskenmerken zijn:

  • De beginseltoestemming is afgedrukt op gewaarmerkt papier met bovenin het Rijkslogo in donkerblauw.
  • Halverwege de beginseltoestemming staat een lijn. Deze lijn bevat een microtekst welke u met een loep kunt lezen.
  • De lichtblauwe ondergrond heeft een achtergrondtekst. Bij een kopie van het origineel ziet u in het logo doorlopend herhaald als achtergrondtekst KOPIE. Verschijnt in plaats van de achtergrondtekst alleen een grijs raster? Dan is dit geen kopie.
  • Het papier heeft een golvend watermerk. Het watermerk is goed te zien. Er verschijnen diagonaal slingerde lijnen wanneer u het papier tegen het licht houdt.
  • Onder een UV-lamp houdt het papier zijn kleur. Er lichten kleine vezels in het papier en het beeldmerk rechtsonder. Ook verandert het blauwe nummer in de rechterbovenhoek van kleur.
  • Onzichtbaar maar onder een UV-lamp wel te zien staat rechts onderin een beeldmerk van de Rijksoverheid.

Twijfel over echtheid van het document

Bij twijfel over de echtheid van een beginseltoestemming kunt u contact opnemen met de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een Nederlands kind?
Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een kind uit het buitenland?
Wat is de taak van de vergunninghouder tijdens de buitenlandse adoptieprocedure?
Kan ik als adoptiekind de adoptie ongedaan maken?
Is gezamenlijk gezag mogelijk in plaats van adoptie?

Externe artikelen
Adoptie in Nederland

Download: HTML | CSV | Excel | JSON