Algemeen

Is gezamenlijk gezag mogelijk in plaats van adoptie?

Rechten en plichten van de niet-ouder

Bij gezamenlijk gezag krijgt de niet-ouder net als de ouder gezag over het kind. Hij of zij is dan verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Bij gezamenlijk gezag blijft de familieband met de oorspronkelijke ouder(s) bestaan.

Gezamenlijke voogdij

Ook als u allebei niet de ouders bent van het kind kunt u gezag krijgen. Dit heet gezamenlijke voogdij. Hierbij gelden dezelfde rechten en plichten als bij gezamenlijk gezag.

Gezamenlijk gezag of voogdij aanvragen

U kunt gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in het familierecht. De rechter kijkt of u aan de voorwaarden voor gezamenlijk gezag voldoet. Een verzoek tot gezamenlijke voogdij moet u ook bij de rechtbank indienen. In dit geval moet u voldoen aan de voorwaarden voor voogdij


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een Nederlands kind?
Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een kind uit het buitenland?
Heb ik een beginseltoestemming nodig voor adoptie van een kind uit het buitenland?
Wat is de taak van de vergunninghouder tijdens de buitenlandse adoptieprocedure?
Kan ik als adoptiekind de adoptie ongedaan maken?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON