Algemeen

Hoe worden de lichamen van slachtoffers geïdentificeerd?

De identificatie van de slachtoffers verloopt als volgt:

  • De identificatie gebeurt op basis van vingerafdrukken, gebitsstatus of DNA of een combinatie van deze methoden, en verloopt volgens door Interpol vastgestelde regels.
  • De informatie die door het identificatieonderzoek beschikbaar komt, wordt vergeleken met gegevens en materiaal van het slachtoffer vóór het overlijden. Als deze gegevens met elkaar overeenkomen, legt de leider van het LTFO de 'match' ter goedkeuring voor aan de autoriteiten. Die moeten de identiteit formeel vaststellen.
  • Naast het identificatieonderzoek wordt ook forensisch onderzoek verricht op de lichamen, omdat de slachtoffers een niet-natuurlijke dood zijn gestorven. Beide onderzoeken vinden tegelijkertijd plaats. Dit leidt niet tot vertraging van de identificatie.
  • Als een slachtoffer is geïdentificeerd, wordt de familie direct en als eerst geïnformeerd door familierechercheurs. De officier van justitie bepaalt op welk moment een lichaam wordt vrijgegeven en overgedragen aan de nabestaanden. 

Hoe lang duurt het voordat alle lichamen zijn geïdentificeerd?

Het proces van identificatie gaat soms snel, maar kan ook weken of zelfs maanden in beslag nemen. Het LTFO stelt alles in het werk om de nabestaanden hun dierbare zo snel mogelijk terug te geven. De forensische specialisten van het LTFO werken van de ochtend tot de avond, 7 dagen per week. Het identificatieproces moet nauwkeurig en met zorg en aandacht voor slachtoffers en de nabestaanden worden uitgevoerd. Een identificatie is pas rond wanneer er 100% zekerheid is.

Mogen familieleden de lichamen zien?

Wanneer een lichaam is geïdentificeerd en de familie heeft de wens hun dierbare nog te zien, stelt het LTFO alles in het werk om dit mogelijk te maken.

Wie zijn er bij het identificatieproces betrokken?

In totaal zijn ongeveer 200 mensen bij het identificatieproces betrokken. De helft daarvan is betrokken bij het identificeren (bijvoorbeeld het opmaken van een gebitstatus en het afnemen van DNA-materiaal). De rest voert administratieve werkzaamheden en andere ondersteunende werkzaamheden uit.

Het LFTO is een samenwerkingsverband van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), het ministerie van Defensie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).  Het bundelt de expertise over forensische opsporing en slachtofferidentificatie.

Waarom is voor de kazerne in Hilversum gekozen?

De Korporaal Oudheusden Kazerne biedt de juiste voorzieningen om de slachtoffers van de vliegramp te identificeren. Op de kazerne is geneeskundige kennis aanwezig. De kazerne heeft materieel en voldoende ruimte, ligt centraal en is voldoende afgeschermd. Verder kunnen ook alle forensische specialisten daar worden gehuisvest


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?
Wat is gezag over een kind?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?
Hoe krijg ik als vader gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON