Algemeen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?

Voorwaarden toekennen gezamenlijk gezag

De rechter kan gezamenlijk gezag onder de volgende voorwaarden toekennen:

 • De vader of duomoeder heeft het kind erkend.
 • U bent meerderjarig of de moeder is meerderjarig verklaard.
 • U bent niet gehuwd met elkaar of u heeft geen geregistreerd partnerschap; u bent ook nooit met elkaar getrouwd geweest.
 • U bent geen van beiden onder curatele gesteld.
 • U bent in staat het gezag uit te oefenen.
 • U bent niet van ouderlijk gezag ontheven.
 • U heeft niet al eerder een aantekening voor hetzelfde kind laten maken in het gezagsregister.
 • Op het moment dat u het verzoek doet, oefent u het gezag alleen uit.
 • Uw partner heeft een goede band met uw kind. Ook hebben u en uw partner een goede band met elkaar. Dit is belangrijk omdat uw kind moet kunnen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving.
 • Uw kind moet zich goed kunnen ontwikkelen. Als uw kind 12 jaar of ouder is, vraagt de rechter ook naar zijn of haar mening.

Als uw kind nog een andere ouder heeft, bijvoorbeeld uw ex-partner, gelden nog 2 andere voorwaarden:

 • U en uw partner hebben minstens 1 jaar samen voor het kind gezorgd.
 • U heeft als ouder minstens 3 jaar het gezag alleen uitgeoefend.

Aanvraag gezamenlijk gezag

Samen met de advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht doet u het verzoek tot gezag met het formulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. U kunt dit formulier krijgen bij de rechtbank of downloaden van Rechtspraak.nl. Op het formulier vult u bij verzoeker I de gegevens van de moeder in. Bij verzoeker II vult u de gegevens van de vader in. Bij het aanvraagformulier moet u een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld de originele geboorteakte. Dit staat aangegeven op het formulier.

Het formulier met de benodigde documenten kunt u opsturen of afgeven bij iedere rechtbank in Nederland. Ook als uw kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van uw kind onbekend is. De procedure is gratis. Het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente brengt wel kosten met zich mee.

Aanvraag gezamenlijk gezag via Digid

Het is voor ouders mogelijk om via het Digitaal loket Rechtspraak digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind aan te vragen. Daarmee is de procedure gemakkelijker en goedkoper geworden. Zo kunnen zij de aanvraag namelijk vanuit huis doen en hoeven ze geen schriftelijke bewijsstukken meer in te dienen. De Rechtspraak voert de benodigde controles zelf uit. Met Digid krijgt u toegang tot het digitale formulier aanvragen gezamenlijk gezag. De benodigde gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden automatisch opgehaald en gecontroleerd.

Advocaten gespecialiseerd in het familierecht

U kunt advocaten die gespecialiseerd zijn in het familierecht vinden via de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON