Algemeen

Wanneer kan ik asiel aanvragen in Nederland?

Voorwaarden asielaanvraag

U komt onder meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel in de volgende gevallen:

 • Als u in uw land van herkomst wordt vervolgd op grond van:
  • ras;
  • godsdienst;
  • nationaliteit;
  • politieke overtuiging;
  • omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep.
 • Als u in uw land van herkomst risico loopt op een foltering of onmenselijke of vernederende bestraffing.

Beoordeling asielaanvraag

De IND beoordeelt of u in aanmerking komt voor een asielvergunning. Op de website van de IND vindt u meer informatie over de voorwaarden voor een asielaanvraag. Ook leest u hier waarom uw asielaanvraag kan worden afgewezen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON