Algemeen

Wat is een vreemdelingendocument?

Verblijfsvergunningen voor Nederland

De verblijfsvergunningen zijn bestemd voor vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet of van het Gemeenschapsrecht in Nederland mogen verblijven. Er zijn 5 soorten verblijfsvergunningen:

 • type I: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier;
 • type II: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier;
 • type III: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel;
 • type IV: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel;
 • type EU/EER: verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft de verblijfsvergunningen uit. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is onbeperkt geldig. Na 5 jaar moet wel het document worden vernieuwd. Dit kost geld.

Kosten verblijfsvergunning

De kosten (leges) voor een verblijfsvergunning staan op de website van de IND. Ook als een verblijfsvergunning kwijt raakt of is beschadigd of gestolen, moet de vreemdeling leges betalen.

EU-verblijfsvergunning voor mensen van buiten de EU

Vreemdelingen van buiten de EU kunnen in aanmerking komen voor de status EU langdurig ingezetene. Met de EU-verblijfsvergunning hebben zij:

 • een permanent verblijfsrecht in Nederland;
 • recht op gelijke behandeling bij bijvoorbeeld onderwijs en werk;
 • onder bepaalde voorwaarden: het recht om in een ander EU-land dan Nederland te verblijven voor werk, studie of rentenieren.

Zij moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor de permanente verblijfsvergunning in aanmerking te komen.

Vreemdelingen kunnen de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene aanvragen bij de IND. Zij moeten daarvoor het formulier EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd invullen.

W-documenten

Vreemdelingen die voorlopig in Nederland mogen blijven, kunnen een W-document krijgen. Het W-document is voor:

 • Vreemdelingen die in een asielprocedure zitten en geen identiteitsdocument of reisdocument hebben.
 • Vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben ingediend en nog geen (definitieve) beslissing op deze aanvraag hebben ontvangen.
 • Vreemdelingen aan wie uitstel van vertrek is verleend vanwege hun gezondheidstoestand.
 • Vreemdelingen die slachtoffer of getuigeaangever zijn van mensenhandel.
 • Vreemdelingen die voorheen in de asielprocedure zaten en nu een reguliere procedure volgen.
 • Vreemdelingen die in afwachting zijn van de start van de algemene asielprocedure (AA).

De IND geeft het W-document uit.

Documenten voor geprivilegieerden

Vreemdelingen ontvangen een geprivilegieerdendocument als zij werken:

 • bij een ambassade of consulaat;
 • bij een Nederlandse vestiging van een internationale organisatie.

Het geprivilegieerdendocument is ook bestemd voor hun familieleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft dit document uit.

Geen verblijfsvergunning nodig

Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen blijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig als zij:


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar kunnen nabestaanden van de vliegramp MH17 meer informatie krijgen?
Waar en hoe kunt u uw medeleven betuigen met de vliegramp MH17?
Waar vind ik de lijst met namen van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne?
Hoe wordt de oorzaak van de vliegramp met de MH17 onderzocht?
Wat is de oorzaak van de vliegramp met de MH17?
Hoe was de situatie in het luchtruim van Oekraïne ten tijde van vlucht MH17?
Hoe zijn de slachtoffers gerepatrieerd?
Hoe worden de lichamen van slachtoffers geïdentificeerd?
Wat moet ik doen als ik e-mails van oplichters krijg, waarin de vliegramp een rol speelt?
Wordt er strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de vliegramp in Oekraïne?
Wat doet de repatriëringsmissie in Oekraïne?
Wat moet ik doen als ik e-mails van oplichters krijg, waarin de vliegramp een rol speelt?
Wordt er strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de vliegramp in Oekraïne?
Wat doet de repatriëringsmissie in Oekraïne?
Wat moet ik doen als ik e-mails van oplichters krijg, waarin de vliegramp een rol speelt?
Wordt er strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de vliegramp in Oekraïne?
Wat doet de repatriëringsmissie in Oekraïne?

Externe artikelen
W-document

Download: HTML | CSV | Excel | JSON