Algemeen

Wat doet de repatrië'ringsmissie in Oekraïne?

Veiligheidssituatie Oost-Oekraïne verslechterd

Onderzoekers hebben onderzoek op de rampplek gedaan zo lang de veiligheidssituatie dat toeliet. Maar de situatie in Oost-Oekraïne is verslechterd. Dat geldt ook voor de situatie in het rampgebied van de MH17. De spanning in het gebied is verslechterd. Daardoor konden de experts in belangrijke delen van het gebied hun werk niet doen. Daarom is de repratiëringsmissie gestaakt.

Dit betekent niet dat onderzoeken naar de oorzaak van de vliegramp en opsporing van slachtoffers en hun bezittingen zijn gestopt. Het streven is om onderzoekers terug te laten keren op de rampplek. Dat gebeurt zodra het voor onderzoekers mogelijk is om langere tijd onder stabiele omstandigheden te kunnen werken.

Een klein team is achtergebleven in de regio.

Wat hebben de onderzoekers op de rampplek gedaan?

De  repatriëringsmissie in Oekraïne bestond uit medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en 30 experts van het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO). Zij hebben de belangrijkste gebieden, waarvan verwacht werd dat er slachtoffers konden worden gevonden, doorzocht. Daarbij zijn enkele menselijke resten gevonden en persoonlijke bezittingen. Zoals koffers, camera's en paspoorten. De gevonden lichamen en een grote hoeveelheid bagage van slachtoffers worden naar Nederland teruggebracht.

Bekijk een video-impressie van de zoektocht op de rampplek.

Oproep voor bewoners om spullen in te leveren

Het team heeft in Rozsypne flyers uitgedeeld aan de bevolking. Hierin is de bewoners gevraagd om verzamelde spullen in te leveren. Ook is gevraagd informatie met het onderzoeksteam te delen.

Omwonenden hebben persoonlijke bezittingen van slachtoffers overhandigd. Ook zijn verklaringen van omwonenden afgenomen. Die geven inzicht in de manier waarop lokale bevolking en hulpdiensten kort na de ramp stoffelijke overschotten hebben geborgen. Het lijkt erop dat zij dit zorgvuldig en netjes hebben gedaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON