Algemeen

Wat doet het meldnummer 144 Red een dier met mijn melding?

Samenwerking bij hulpverlening aan dieren

Het meldpunt 144 is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de nationale politie. Het meldpunt werkt samen met diverse organisaties om uw melding goed af te handelen. Bijvoorbeeld bij:

 • Vermoedelijke) strafbare feiten

  De dierenpolitie behandelt meldingen waarbij vermoedelijk sprake is van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige verwaarlozing of slechte huisvesting. De agenten behandelen meldingen over gezelschapsdieren (zoals honden en katten) en landbouwhuisdieren die als hobbydieren worden gehouden (zoals kippen en schapen). De dierenpolitie kan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) inschakelen voor onderzoek. Deze dienst helpt bij het opsporen van verdachten en het houden van toezicht.
 • Vermeende verwaarlozing van dieren

  Meldingen over verwaarlozing waarbij geen sprake is van een strafbaar feit, gaan naar de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld als een eigenaar persoonlijke problemen heeft en daarom niet goed voor een dier zorgt. Een preventiemedewerker van de Dierenbescherming bekijkt of het dierenwelzijn daadwerkelijk in gevaar is. En hoe dit verbeterd kan worden.
 • Noodsituaties waarbij iedere seconde telt

  Via 112 wordt de politie ingeschakeld bij noodsituaties als elke seconde telt. Bijvoorbeeld om een losgebroken paard te vangen.
 • Snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier

  Via 112 wordt de brandweer ingeschakeld bij meldingen waar snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een paard dat in de sloot is beland.
 • Meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) behandelt meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwdieren, zoals schapen en kippen. De NVWA ziet toe of wetten en regels worden nageleefd voor het welzijn, de huisvesting en het vervoer van landbouwdieren.
 • Dierenambulances

  Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid. Het zijn meestal particuliere organisaties. De inzet ervan is daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. Of een dierenambulance kan uitrukken, is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbare mensen en middelen. Daarom kan het voorkomen dat een dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld nachts niet rijdt.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Hoe kan ik alimentatie krijgen?
Hoe vraag ik een scheiding aan?
Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
Op welke manieren kan ik scheiden?
Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?
Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?
Wat is indexering van alimentatie?
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?
Wie hebben een onderhoudsplicht?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON