Algemeen

Kan ik een klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming?

Soort klachten

U kunt een klacht indienen over:

  • de manier waarop een raadsonderzoek is uitgevoerd;
  • de manier waarop een rapport van de raad tot stand is gekomen;
  • het gedrag of het handelen van een medewerker van de raad jegens u.

Klacht indienen

Dien uw klacht schriftelijk of mondeling in. Dit moet u doen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen.

Dien uw klacht over een medewerker in bij de directeur van het regiobureau waar de medewerker werkt. 
Heeft u en klacht over een directeur van een regiobureau of een medewerker van het Landelijk Bureau? Dien dan uw klacht in bij de algemeen directeur van de raad. Stuur een klacht naar een van deze adressen

Behandeling klacht

De directeur behandelt uw klacht binnen 6 weken nadat de raad uw klacht heeft ontvangen. Deze termijn is verlengbaar met 4 weken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Hoe kan ik alimentatie krijgen?
Hoe vraag ik een scheiding aan?
Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
Op welke manieren kan ik scheiden?
Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?
Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?
Wat is indexering van alimentatie?
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?
Wie hebben een onderhoudsplicht?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Externe artikelen
Raad voor de Kinderbescherming

Download: HTML | CSV | Excel | JSON