Algemeen

Hoe vraag ik een financië'le tegemoetkoming seksueel misbruik jeugdhulp aan?

Aanvragen bij Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wilt u aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming? Vul dan het aanvraagformulier voor de betreffende regeling in. Dit kan op papier, maar ook digitaal. De digitale versie van het aanvraagformulier schadevergoeding seksueel misbruik vindt u op de website van het Schadefonds.

Hulp slachtoffers bij aanvraag tegemoetkoming seksueel misbruik  

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers die een beroep op 1 van de regelingen willen doen.

Financiële tegemoetkoming seksueel misbruik jeugdhulp

In een aantal gevallen kunnen slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen een financiële tegemoetkoming krijgen. Voorwaarde is dat het misbruik plaatsvond tussen 1 januari 1945 en 1 januari 2013. Er zijn 2 regelingen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?
Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON