Algemeen

Hoe is het terugkeerbeleid voor vreemdelingen in Nederland geregeld?

Wie moeten Nederland verlaten?

Vreemdelingen moeten Nederland verlaten als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de:

  • aanvraag voor een verblijfsvergunning afwijst en de rechter ook het eventueel ingediende (hoger) beroep heeft afgewezen;
  • aflopende verblijfsvergunning niet verlengt;
  • verblijfsvergunning intrekt.

Ook vreemdelingen die in Nederland verblijven maar nooit een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, zijn illegaal en moeten Nederland verlaten.

Vertrekdossier vreemdelingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

De DT&V stelt een vertrekdossier samen. Het vertrekdossier is het persoonsdossier van de vreemdeling en bevat informatie over de vaststelling van de identiteit en nationaliteit.

Samenwerking bij terugkeerbeleid

De Nederlandse overheid kan het terugkeerbeleid niet alleen uitvoeren. Soms is de medewerking nodig van het land waar de vreemdeling vandaan komt. Dit is het geval als de vreemdeling geen geldig reisdocument heeft en dit land een vervangend reisdocument moet verstrekken. Zo'n document heet een laissez-passer.

Ook kunnen niet-overheidsinstanties worden ingeschakeld om een vreemdeling te laten vertrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld financiële ondersteuning bieden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het terugkeerbeleid voor vreemdelingen in Nederland geregeld?
Hoe is het terugkeerbeleid voor vreemdelingen in Nederland geregeld?
Wanneer kan de ongewenstverklaring opgeheven worden?
Hoe is het terugkeerbeleid voor vreemdelingen in Nederland geregeld?
Wanneer kan de ongewenstverklaring opgeheven worden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON